Forfatteren til "Få gang i skriveriet" er ...

Hans Christian Andersen

Når ens forældre har valgt at døbe een H. C. Andersen er man fra fødslen predestineret til at søge mod skrivekunsten.

Vores Hans Christian Andersen er født i 1945 og er først uddannet som journalist og har senere taget en systemisk konsulentuddannelse. Han har arbejdet ved forskellige dagblade, ved DR og som selvstændig konsulent.  Nævnt i tilfældig rækkefølge har han været reporter, redaktionssekretær, underviser, researcher, kanalchef, højskolelærer, vært, programchef, coach og udviklingskonsulent med vægt på processer ved organisations- og programudvikling. Har desuden været fødselshjælper, konsulent og rådgiver for adskillige bog- og skriveprojekter. Ud over bidrag til antologier og tre-fire bøger til den nærmeste familie- og vennekreds har han udgivet:

  • Ideudvikling, coaching, efterkritik – værktøjer til en mere kreativ arbejdsplads, 2002
  • Guide til større kreativitet, 2003, sammen med Michael Flor Hansen
  • Lystskrivning – fra skrivekløe til skrivelyst, 2015
KØB BOGEN

Siden 2014 har Hans Chr. Andersen været lærer i skrivekunst på Højskolen Marielyst og det er på baggrund  af hans kurser på højskolen, bogen er blevet til.

Kurserne er for alle, der har trang til at sætte ord på papir, hvad enten ønsket er at få nedskrevet sine memoirer til børn eller børnebørn, eller man drømmer om at skrive en international bestsellerroman.

Hans Chr. Andersens kurser er hurtigt blevet meget populære, fordi han kan kunsten at skabe et fortroligt rum for kursisterne, hvor der er plads til at eksperimentere med form og sprog, og hvor kursisterne kan bruge hinanden til at få oprigtig feedback på hinandens skriverier.

Og så er Hans Chr. Andersen formidabel til ikke kun at give konstruktiv efterkritik, men også til at understøtte hele skriveprocessen med gode og konkrete råd til såvel den overordnede struktur i en fortælling, som hvordan den enkelte kursist kan forløse komplicerede scener i sin fortælling med ganske små greb.

For fire år siden samlede Hans Chr. Andersen sine erfaringer og gode råd fra kurserne i bogen ’Skrivelyst’, som i første omgang kun var tænkt som undervisningsmateriale til kursisterne.

Men via mund-til-mund-metoden har bogen fået langt større udbredelse, end vi havde forestillet os på højskolen, og førsteoplaget slap derfor hurtigt op.

Imidlertid fandt Hans Chr. Andersen selv, at bogen langt fra var komplet, og derfor gav det ikke mening blot at ringe til trykkeriet og bestille et nyt oplag.

Derfor kommer her en helt ny og kraftigt udvidet version, der både tager sigte mod såvel dig, der vil skrive erindringer, som dig, der vil skrive fiktion.

Målsætningen er at levere et brugbart stykke værktøj til enhver, som gerne vil have gang i sit skriveri, og som rummer anvisninger til hele processen, fra hvordan man kommer i gang, hvordan man holder ud undervejs, når man går i stå, og frem til hvordan man så kan udgive sine skriverier, når man en dag har sat det sidste punktum.